Haber

Türk: Geçen Yıl Ortalama Hane Büyüklüğü 3,17 Kişiye Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,17 kişiye geriledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il ise 4,91 kişi ile Şırnak oldu. Hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,54 kişi ile Tunceli ve Çanakkale oldu.

TÜİK, ‘İstatistikli Aile 2022’ bültenini yayınladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü, 2022 yılında 3,17 kişiye geriledi.

HANE HALKI SAYISININ EN YÜKSEK İL OLDUĞU İL 4,91 KİŞİ İLE ŞIRNAK

İller itibarıyla incelendiğinde 2022 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,91 kişi ile Şırnak oldu. Bu ili 4,81 kişi ile Şanlıurfa ve 4,67 kişi ile Batman izledi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,54 kişi ile Tunceli ve Çanakkale oldu. Bu illeri 2,57 kişi ile Giresun ve 2,61 kişi ile Balıkesir izledi.

ADNKS sonuçlarına göre 2014 yılında yüzde 13,9 olan tek kişilik hanehalklarının tek başına yaşama oranı, 2022 yılında yüzde 19,4’e yükseldi.

Tek çekirdek aileden oluşan hanelerin oranı 2014’te yüzde 67,4’ten 2022’de yüzde 64,5’e geriledi. Öte yandan, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan geniş aile olarak tanımlanan hanelerin oranı yüzde 16,7’den yüzde 10’a geriledi. Aynı dönemde yüzde 12,8.

Birden fazla kişiden oluşan çekirdek aile olmayan hanelerin oranı 2014’te yüzde 2,1’den 2022’de yüzde 3,3’e yükseldi.

GÜMÜŞHANE, EN YÜKSEK EV ORANINA SAHİPTİR

Hane tipleri illere göre incelendiğinde, geçen yıl tek kişilik hane oranının en yüksek olduğu il yüzde 30,4 ile Gümüşhane oldu. Bu ili yüzde 29,9 ile Tunceli ve yüzde 29 ile Giresun izledi.

Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il ise yüzde 11,1 ile Batman oldu. Bu ili yüzde 11,3 ile Diyarbakır ve yüzde 11,6 ile Şanlıurfa izledi.

Aynı dönemde Adıyaman, yüzde 73 ile tek çekirdek aileden oluşan hane oranının en yüksek olduğu il oldu. Bu ili yüzde 72,8 ile Gaziantep ve yüzde 72,5 ile Diyarbakır izledi. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il ise yüzde 52,9 ile Tunceli oldu. Bu ili yüzde 55,2 ile Yalova ve yüzde 55,4 ile Gümüşhane izledi.

HANE HALİNİN YÜZDE 10,3’Ü TEK EBEVEYNLİ VE ÇOCUKLU AİLELERDEN OLUŞTU

Türkiye’de 2022’de toplam hanelerin yüzde 10,3’ü bekar ebeveyn ve çocuklardan oluşuyor. Toplam hanelerin yüzde 2,3’ünün baba ve çocuklardan, yüzde 8’inin ise anne ve çocuklu hanelerden oluştuğu belirlendi.

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane oranının en yüksek olduğu il, geçen yıl yüzde 12,6 ile Bingöl oldu. Bu ili yüzde 12,4 ile Adana ve Elazığ izledi. Oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 7,6 ile Ardahan, yüzde 7,9 ile Tokat ve yüzde 8 ile Yozgat oldu.

Toplam hanehalkı içinde anne ve çocuklardan oluşan hane oranının en yüksek olduğu iller ise yüzde 9,9 ile Bingöl, yüzde 9,7 ile Adana, yüzde 9,6 ile Elazığ ve yüzde 5,2 ile en düşük oranın Ardahan oldu. Yüzde 5,9 ile Yozgat ve Kars.

Hanede baba-çocuk oranının en yüksek olduğu iller yüzde 3,6 ile Kilis, yüzde 3,1 ile Iğdır ve Malatya olurken, en düşük olduğu iller ise yüzde 1,8 ile Nevşehir, yüzde 1,9 ile Tokat ve Sinop oldu. olarak belirlendi.

EN BÜYÜK AİLELERİN BULUŞTUĞU İL HAKKARI OLDU

2022’de geniş aile hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,5 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi yüzde 18,7 ile Batman, yüzde 17,3 ile Bartın ve Şırnak izledi. Oranın en düşük olduğu il ise yüzde 8,6 ile Eskişehir oldu. Bu ili %9,2 ile Çanakkale ve %9,3 ile Niğde izledi.

2022 yılında 16 yaş ve üzeri bireylerin son evliliklerinde birinci derece kuzenleri ile akraba evliliği yapanların toplam resmi evliliklerdeki oranı yüzde 8,3 oldu. Akraba evlilikleri akrabalık türüne göre incelendiğinde, akraba evliliği yapanların yüzde 46,5’inin hala/amca çocukları, yüzde 27,2’sinin amca çocukları ve yüzde 26,3’ünün teyze çocukları ile evli olduğu görüldü.

2010 yılında resmi evliliklerin yüzde 5,9’unu akraba evlilikleri oluştururken, bu oran 2017’de hep yüzde 4,4’e, 2022’de ise yüzde 3,9’a geriledi.

Geçen yıl toplam evliler arasında son evliliğinde akraba evliliği olan 16 yaş ve üstü bireylerin oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,3 ile Mardin oldu. Bu ili yüzde 18,6 ile Şanlıurfa, yüzde 16,9 ile Siirt ve Diyarbakır izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 1,1 ile Edirne, yüzde 1,5 ile Kırklareli ve yüzde 2 ile Çanakkale olarak kaydedildi.

2022 yılında akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 18,4 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili yüzde 13,9 ile Muş ve yüzde 13,7 ile Mardin izledi. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 0,7 ile Burdur, Edirne ve Bolu, yüzde 0,8 ile Balıkesir, Düzce ve Karabük oldu.

boşanmış ailelerin çocuklarının velayeti çoğunlukla anneye veriliyordu.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2022 sonuçlarına göre en çok ailesinin memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 67,6 oldu. Memnuniyet kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu yüzde 16,3 ile çocuklar, yüzde 4,8 ile kendileri, yüzde 3,9 ile eş, yüzde 3,8 ile anne baba ve yüzde 1,9 ile torunlar izledi.

ADNKS sonuçlarına göre Türkiye’de geçen yıl annesi ve babasını kaybeden 22 milyon 578 bin 300 çocuktan 4 bin 219, babasını kaybeden 266 bin 532, geçen yıl annesi vefat eden 81 bin 420 çocuk oldu. .

Cinsiyete göre incelendiğinde annesi ve babasını kaybeden erkek çocuk sayısı 2.200, kız çocuğu sayısı 2.19, babasını kaybetmiş erkek çocuğu sayısı 136.436, kız çocuğu sayısı 130.96, Annesi ölen erkek çocuk sayısı 41 bin 404, kız çocuk sayısının ise 40 bin 16 olduğu kaydedildi.

Boşanma istatistiklerine göre geçen yıl 180 bin 954 çift boşandı, kesinleşen boşanma davalarıyla 180 bin 592 çocuğa velayet verildi. Boşanma davaları sonucunda çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görülmüştür. Velayetin yüzde 75,7’sini anne, yüzde 24,3’ünü ise baba aldı.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, evinden internete erişimi olan hanelerin oranı 2004’te yüzde 7’den 2022’de yüzde 94,1’e yükseldi. hanelerde dizüstü bilgisayar, tablet ve netbook kullanımı yüzde 0,9’dan yüzde 46,6’ya, cep telefonu/akıllı telefona sahip olma oranı ise yüzde 53,7’den yüzde 99,2’ye yükseldi.

YOKSULLUK ORANI YÜZDE 21,6

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen sona göre yoksulluk oranı, 2022 yılında yüzde 21,6 olarak hesaplandı.

Hane tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde, tek kişilik hanelerin yüzde 10,9’unun, tek kişilik çekirdek ailelerin oluşturduğu hanelerin yüzde 21’inin, geniş ailelerin oluşturduğu hanelerin yüzde 28,9’unun, birden fazla kişiden oluşan hanelerin tek kişilik aileden oluştuğu görülmektedir. çekirdek aile. Öte yandan, nüfusun yüzde 15,5’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü.

AİLELERİN YÜZDE 56,7’Sİ KENDİ EVİNDE BULUYOR

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında konutların mülkiyet durumu incelendiğinde oturdukları evin kendilerine ait olduğu ve yüzde 27,2’sinin kiracı olduğu görülüyor. Lojmanda oturanların oranı yüzde 1,1, kendi evinde oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15,1 oldu.

2022 yılında bireylerin yüzde 33,61’i yalıtım nedeniyle ısınma sorunu yaşarken, yüzde 33,57’si çatının akması, rutubetli duvarlar, çürük pencere pervazları gibi sorunlar yaşarken, yüzde 21,72’sinin trafik veya sanayi kaynaklı hava kirliliği yaşadığı ortaya çıktı. kirlilik veya diğer çevresel sorunlar yaşıyordu.

Kaynak: ANKA / Günümüz

haberkulp.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort